Primärliteratur/Primary literature

[Saddhammavaṃsamahānikāyika Sugatasāsanadhajavinayācariya] Dhammālaṃkāra [Abhidhāna Saṅghanāyakatthera], Sīmānayadappana, [mit einem Pāli-Vorwort und einer englischen Zusammenfassung des Vorworts von L. Corneille Wijesinha (Mudaliyar); Druck veranlasst durch den Minister Tomas Mändis Vijayavikkama Sirivaḍḍhana in Kolambanagare und durch den Thānantarika namens Arondābrev Vijayasīha in Vālukātitthagāma im Jahr] 2428 = 1885.

Simā-vivāda-vinicchayā-kathā, ed. Minayeff, Journal of the Pali Text Society,17‒34.

Sīmāsandesakathā (Ms.)

Pāḷisandesāvalī. Nānāvidha puraṇipāḷilipi saṃgrahayaki. (A Collection of Pali Documents and Letters with a Brief Sinhalese Translation), Prathamabhāgaya (Part 1), collected and ed. Aggamahāpaṇḍita Polvattē Buddhadatta Mahānāyaka Sthavira, Ambalamgoḍa: M. W. Dhanasiri De Silva 1962.

[Acariya] Vimalasāra Thera, Sīmālakkhaṇadīpanī, (tassānumatiyā balatāsaravīrasīhāmaccena c’ eva aññehi ca satthādhārayantrālaye muddāpitā; gedruckt mit Vimalasāras Billigung durch den Minister Balatāsaraviīrasīha und andere; in der Satthādhāra-Druckerei), 2424 = 1880.

Jāgara (1822–1894), Sīmāsaṅkharavivādavinicchaya (Ms.)

Jāgara (1822–1894), Laṅkasāsanavisuddhikathā (Pāli und Birmanisch): Paṭhama Rvhe kyaṅ charā tō bhurāḥ krīḥ ... Sīrilaṅkā nuiṅ ṅaṃ sāsanā caṅ kray reḥ kui pra chui so Laṅkāsāsanavisuddhikathā mranmā pran, Rankun: Sāsanā reḥ ūḥ cīḥ ṭhāna, 1979, 54, 291 S.